Dirk Meursing 1930-2020

Op 3 april 2020 overleed Dirk Meursing (Dordrecht,  14 april 1930), geveld door Corona zoals blijkt uit het familiebericht in de NRC van 4 april.

Dirk Meursing werd lid van het Omar Khayyám Genootschap in 1999 en was sinds die tijd een trouw bezoeker van de bijeenkomsten die tot voor kort tweemaal per jaar plaats vonden. Vaak had Dirk ook een bijdrage in de vorm van een verhandeling over een van zijn interessegebieden: de vertalingen van de rubáiyát en de bronnen die daarvoor als basis dienden. Dat hij de vertaling van FitzGerald onbetrouwbaar vond was een reden om zelf te gaan vertalen, met name vanuit Franse bronnen die zelf weer uitgingen van originele Perzische teksten, zoals de versies van Monteil, Furughi&Ghani, Hedayat en anderen. Verder lezen

Jos Biegstraaten 1944-2018

Op 23 maart 2018 overleed Jos Biegstraaten, oprichter en vele jaren voorzitter van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap.

Jos Biegstraaten was als middelbare scholier, ergens in 1962, verliefd geraakt op Khayyám, zoals hij het zelf zei, door een kort gedichtje van J.H. Leopold:

 

Ik scheidde; onverstand was allerwegen.
van al mijn parels werd niet één geregen.
De dwazen! honderd dingen, nooit beseft
en nooit bereikt, zijn in mij doodgezwegen.

Verder lezen