Omar Khayyám Research Day

In samenwerking met de Universiteit Leiden houdt het Nederlands Omar Khayyám Genootschap op 27 mei 2017 een studiemiddag over Omar Khayyám. Op het programma staan een aantal lezingen en presentaties. Ook wordt er een kleine tentoonstelling gehouden.

PROGRAMMA

13.00 Welkom

13.15 Bill Martin & Sandra Mason
The Rubaiyat of Omar Khayyam in the West
How Edward FitzGerald & Edward Cowell made it popular

14.00 Nasrollah Pourjavady
Omar Khayyam’s Idea of Being in His Quatrains

14.45 Pauze

15.15 Asghar Seyed-Gohrab
Transgressing the Law: Khayyam and his Antinomian Views

15.45 Jos Coumans
Comparative tables of the Calcutta & Bodleian quatrains

16.15 Rokus de Groot
Musical approaches to Omar Khayyâm’s Rubâiyât in the Netherlands

17.00 Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats aan de Universiteit Leiden, in het Lipsius Gebouw, zaal 19, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Asghar Seyed-Gohrab, a.a.seyed-gohrab@hum.leidenuniv.nl