Boeken

Boeken en hoofdstukken uit boeken

The erring finger writes. J. Coumans, J. Drew, 2015
The erring finger writes. The Leicester pirate cyclostyles of the Rubáiyát of Omar Khayyám. J. Coumans, J. Drew. Cambridge, Cambridge Poetry Workshop, 2015.
The great 'Umar Khayyám. A.A. Seyed-Gohrab (ed.). Leiden, 2012.
The great ‘Umar Khayyám. A global reception of the Rubáiyát. A.A. Seyed-Gohrab (ed.). Leiden, Leiden University Press, 2012. 267 p. (Iranian Series). ISBN: 9789087281571. Papers gepresenteerd tijdens de tweedaagse conferentie ‘The Legacy of Omar Khayyam’, Leiden, juli 2009.

Inhoud:

 • INTRODUCTION
  A.A. Seyed-Gohrab. Khayyám’s Universal Appeal: Man, Wine, and the Hereafter in the Quatrains.
 • KHAYYÁM IN PERSIA
  M. Aminrazavi. Reading the Rubá’iyyát as “Resistance Literature”.
  A.H. Morton. Some ‘Umarian Quatrains from the Lifetime of ‘Umar Khayyám.
  M. Bagheri. Between Tavern and Madrasa: ‘Umar Khayyám the Scientist.
 • KHAYYÁM IN THE ARAB WORLD AND TURKEY
  M. Alsulami. The Arab ‘Umar Khayyám. M. Alsulami
  Jan Just Witkam. Ahmad Rámí’s Arabic translation of the Quatrains of ‘Umar Khayyám.
  S. Sötemann. Quatrains of ‘Umar Khayyám in Turkish and Turkish Quatrains.
 • KHAYYÁM IN THE NETHERLANDS
  J.T.P. de Bruijn. Other Persian Quatrains in Holland: the Roseraie du Savoir of Husayn-i Ázád.
  M. Goud. Khayyám’s Impact on Modern Dutch Literature.
  J.D.F. van Halsema. Bitter Certainty: J.H. Leopold on ‘Umar Khayyám.
  J. Biegstraaten. How ‘Umar Khayyám Inspired Dutch Visual Artists.
  R. de Groot. The Legacy of ‘Umar Khayyám in Music of the Netherlands.
 • THE RUSSIAN AND GEORGIAN RECEPTION OF KHAYYÁM
  F. Abdullaeva, N. Chalisova, Ch. Melville. The Russian perception of Khayyám: from text to image.
  T. Shurgaia. The Translation of ‘Umar Khayyám’s Poetry into Georgian – a Touchstone for Translators.
 • KHAYYÁM’S RECEPTION IN VICTORIAN ENGLAND
  E. Zare-Behtash. The Reception of FitzGerald’s Rubáiyát of ‘Umar Khayyám by the Victorians.
 • KHAYYÁM IN INDIA
  A. Castaing. Vernacularizing Rubaiyat: the Politics of Madhushala in the context of the Indian Nationalism.
  A. Rangarajan. Attempts at Locating the Rubáiyát in Indian Philosophical Thought.
 • INTERNATIONAL KHAYYÁM DATA-BASE
  J. Coumans. An ‘Umar Khayyám Database.
The Rubáiyát of Omar Khayyám. An updated bibliography. Jos Coumans. Leiden, 2010.
The Rubáiyát of Omar Khayyám. An updated bibliography. Jos Coumans. Leiden, Leiden University Press, 2010. (Iranian Series). ISBN 9789087280963
Bibliografisch overzicht met beschrijvingen van meer dan 1.000 uitgaven van Rubáiyát van Omar Khayyám. De eerste volledige bibliografie sinds de Rubáiyát bibliografie van A.G. Potter, die in 1929 verscheen.
A book in the wilderness. FitzGerald's Rubáiyát of Omar Khayyám 150 years in print and image. Jos Biegstraaten en Jos Coumans. Amsterdam, 2009.
A book in the wilderness. FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám 150 years in print and image. Jos Biegstraaten en Jos Coumans. Amsterdam, Rozenberg, 2009. 125 p. ISBN 978903610141. Catalogue issued in conjunction with the exhibition „Een boek in de woestijn. Omar Khayyám, 150 jaar in Engelse vertaling“ held at Museum Meermanno, The Hague from January 31st to 5th April 2009.

Illustrated catalogue to the exhibition, focusing on aspects of typography and illustration of the Rubáiyát, showing the development of the private press movement. Several versions of FitzGeralds translation, including American private presses, such as the Roycrofters, were exhibited, together with commercial illustrated editions that were influenced by Morris’ Kelmscott Press, on the one hand and imitations of Persian manuscripts on the other hand. Attention was also drawn to Dutch illustrated editions of Omar Khayyám and miniature book editions of Omar Khayyam. In all about one hundred books were on show.

Omar Khayyám in Deventer. Deventer, 2009.
Omar Khayyám in Deventer. 150 jaar Rubáiyát van Omar Khayyám in woord en beeld. Tekstbijdragen: Gabrielle van den Berg, Jos Biegstraaten, Hans de Bruijn, Gerard Burger, Jos Coumans, Marco Goud, Asghar Seyed-Gohrab. Deventer, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, 2009.

De Perzische muze in de polder. Amsterdam, 2006
De Perzische muze in de polder. De receptie van de Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur. Redactie Marco Goud en Asghar Seyed-Gohrab. Amsterdam, Rozenberg Publishers, 2006. Met lit. opg. 199 p. ISBN 90-5170-696-0.
Verslag van het gelijknamige symposium dat op 27 mei 2005 werd gehouden in Leiden.

Inhoud:

 •  J.T.P. de Bruijn. De Perzische muze in de polder.
 •  J.T.P. de Bruijn. Wie was ‘Hocéÿne-Âzad’?
 • Gabrielle van den Berg. De Perzische kwatrijnen van Jan Spierdijk.
 • Marco Goud. Honger naar kwatrijnen.
 • Dick van Halsema. Bittere zekerheid.
 • Wiel Kusters. “Gelukkige oriëntalist, die dit alles verstaat”. Pierre Kemps gedicht ‘Oosters’ (1954) en zijn Perzische suite (1959) voor E.F. Tijdens.
 • Jos Biegstraaten. Omaritis in de polder.
 • Tabel 1: Vertalingen naar ‘La Roseraie du Savoir’ door J.H. Leopold, P.C. Boutens en L.Th. Lehmann.
 • Tabel 2: P.C. Boutens’ ‘Oud-Perzische kwatrijnen’ en ‘La Roseraie du Savoir’.
'Op hun gevleugelde gedachten'. Rianne Batenburg. Utrecht, 2004
‘Op hun gevleugelde gedachten’. Over P.C. Boutens en de Rubaiyat van Omar Khayyam. Rianne Batenburg. Utrecht, 2004.
Afstudeerscriptie, Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht.
Omar Khayyâm. Geleerde en dichter uit Perzië in de overlevering en de verbeelding. Leiden, 2001.
Omar Khayyâm. Geleerde en dichter uit Perzië in de overlevering en de verbeelding. Leiden, Legatum Warnerianum, Universiteitsbibliotheek, 2001. 139 p. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 15 november tot 30 december 2001, samengesteld door het Nederlands Omar Khayyâm Genootschap.

Het wonderbaarlijke verhaal van de ontdekking van het onooglijke boekje dat FitzGerald in 1859 anoniem en voor eigen rekening uitgaf, en van de opwinding die het teweegbracht in Engeland en Verenigde Staten, en vervolgens in de gehele wereld, neemt een prominente plaats in op deze tentoonstelling. Getoond wordt hoe illustratoren, boekbinders en andere grafische ontwerpers op zijn poëzie hebben gereageerd, internationaal en in Nederland, maar, ook in het hedendaagse Iran. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vele vormen waaronder Omar Khayyam in de wereld aanwezig is: als uitgangspunt voor parodieën, als illustratie van gebruiksdrukwerk, zoals exlibrissen en kalenders, en als thema voor romans, films en muziek. De enorme belangstelling voor de geleerde Perzische dichters leidde ook tot de oprichting van genootschappen, die al aan het einde van de negentiende eeuw tot bloei kwamen in Engeland en de Verenigde Staten, en pas aan het einde van de twintigste eeuw ook bij ons.

Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10. N. Matsier. Zoetermeer, 2001
Scherf onder aarden scherven : Jesaja 45: 9-10. N. Matsier. In: Een verbeelde God. Red. J. Goud. Zoetermeer : Meinema, 2001, p. 37-43 ISBN 90-211-3846-8.

Eerder verschenen als onderdeel van twee lezingencycli, in Trouw van 23 mei 1998, al dan niet in verkorte vorm.

J.H. Leopold en Omar Khayyam. G.T.M. Burger. Deventer, 1990
J.H. Leopold en Omar Khayyam. G.T.M. Burger. Deventer, 1990.
Doctoraalscriptie Nederlandse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen. 1990.
Omar Chajjam. J.H. Kramers. Leiden, 1954,
Omar Chajjam. J.H. Kramers. In: Analecta Orientalia. Leiden, Brill, 1954, p. 306-360.

Kramers behandelt de culturele en literaire achtergrond, waaruit de kwatrijnen van Chajjam tot ons zijn gekomen, en probeert in verband daarmede te bepalen in hoeverre van dit Oosterse erfdeel gezegd kan worden dat het ons letterkundig bezit verrijkt heeft.

Het Perzische kwatrijn. J.D.Ph. Warners. Amsterdam, 1947.
Het Perzische kwatrijn. J.D.Ph. Warners. In: Het Nederlandse kwatrijn. J.D.Ph. Warners. Amsterdam, Meulenhoff, 1947, p. 98-170