Bronnen

Over Omar Khayyám en zijn werk is zeer veel gepubliceerd, maar er bestaat geen algemeen overzicht van de internationale literatuur. Het Nederlandse aandeel daarin is bescheiden; deze website is een eerste inventarisatie van dat aandeel.

Behalve in boeken en tijdschriftartikelen is veel belangrijke informatie te vinden in de inleidingen en introducties bij de verschillende uitgaven van de vertalingen. Ook zijn op deze site artikelen en bijdragen te vinden (zie Overig) die alleen online (op deze site) gepubliceerd zijn.