Jaarboek 8

Jaarboek 8 van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap is begin november 2018 verschenen. Het Jaarboek is zoals gebruikelijk weer gedrukt door de Avalon Pers in een oplage van tachtig exemplaren, waarvan dertig gebonden.

Inhoud
  • Voorwoord
  • In memoriam Jos Biegstraaten 1944-2018 – Leonore Biegstaaten
  • Tien kwatrijnen van Abu-Sa’id b. Abi ‘l -Kheyr van Mehna (967-1930) – Hans de Bruijn
  • Bijan Samandar: de charme van poëzie in dialect – Sohela Naghib-Bukman en Rokus de Groot
  • There was a Door to which I found no Key – Asghar Seyed-Gohrab
  • Khayyam als detective – Peter Bormans
  • Een onbekende brief van P.C. Boutens aan A. Roland Holst over Willem Arondéus – Marco Goud
  • Les orientalistes pourront vérifier – Remi Hauman
  • Theo van Raalte – ‘In de Nationale Kroeg’ – Jos Coumans