Reclame en commercie

In de eerste decennia van de 20e eeuw was Omar Khayyám met name in de Verenigde Staten en  Engeland erg populair. Zijn naam werd verbonden aan allerlei producten, zoals blijkt uit onderstaande opsomming uit de bibliografie van Potter (1929):

Nederlandse producten waar Omars naam aan verbonden is en was:

400 jaar tulp
Laura van Tongeren. Hillegom, Bakker, 1994.
Een klein boekje over de geschiedenis van de tulp in Nederland, met een kwatrijn van Edward FitzGerald

 

Facetten van boekdruk
C. Pels. Amsterdam, Van Gelder, 1952.
(Leopold)

 

Fryske skriuwerskalinder 1974
Leeuwarden, ’t Fryske Boek, 1973.
(De Jong)

Rosa ‘Omar Khayyam’
Tuinkalender. Contact, 1998

 


Guide des vins
Stavoren, Wijnhandel de Vier Heemskinderen, [2001] – Dertien kwatrijnen van Omar Khayyám in de vertaling van Leopold. Een vers is van Hafiz.

 

Wijngids juli 1991
Stavoren, Wijnhandel de Vier Heemskinderen, [1991] – Zeventien kwatrijnen van Omar Khayyám in de vertaling van Leopold.

Wijngids 1987
Rijs, Wijnhandel de Vier Heemskinderen, [1987] – Vierentwintig kwatrijnen van Omar Khayyám in de vertaling van Leopold.

In de Nederlandse kranten verschenen af en toe advertenties over producten als tapijten en kalenders, en voor een Omar Khayyám restaurant in Amsterdam. In het Algemeen Handelsblad van 1 mei 1956 verscheen een pagina-grote advertentie van farmaceutisch bedrijf Organon-Oss, onder de kop “Mensen als schaakstukken?” Onder het afgebeelde schaakbord, met mensenfiguren als stukken, stond een kwatrijn (van een onbekende vertaler) van Khayyám afgedrukt:

Het Leven is een schaakbord van dagen en nachten,
Waar het Noodlot speelt met mensen als schaakstukken
En het schuift, en overwint en slaat,
En stilletjes weer opbergt.

(Bron, en afbeelding: Algemeen Handelsblad)

In de Nederlandse kranten vinden we advertenties voor de populaire film “Storm over Perzië”, over het leven van Omar Khayyám, die in 1957 in verschillende Nederlandse theaters werd vertoond.
In kranten in Nederlands-Indië werd zo nu en dan geadverteerd voor Omar Khayyam-zeep, Omar Khayyam-poeder en Omar Khayyam-parfum. Hier werd ook geadverteerd voor een nog oudere film “Omar the tentmaker” die in 1925 in Batavia werd vertoond.
(Bron en afbeelding: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië)