Inspiratie en navolging

Veel schrijvers en dichters hebben zich op een of andere manier met de verzen van Khayyám bezig gehouden, of werden door zijn rubáiyát geïnspireerd. Ze schreven erover in brieven, dagboeken en essays, of citeerden kwatrijnen van Omar Khayyám in hun werk, een enkele keer als motto, dan weer laten ze hun romanfiguren de kwatrijnen aanhalen, vaak in een eigen vertaling.
Waarschijnlijk zijn veel meer auteurs aangedaan geweest door Khayyám, zonder dat dat aanwijsbare sporen heeft achtergelaten in hun werk. Bij een aantal auteurs is wel invloed aanwijsbaar van andere klassieke Perzische dichters. Zo is bekend dat Ida Gerhardt via Leopold onder invloed van de Perzische poëzie is geraakt, met name die van Hafez, ‘de grootvorst der dichters’.
Andere voorbeelden zijn Jan Spierdijk (1), die kwatrijnen van Baba Tahir en Hafez vertaalde, en Pierre Kemp (2), getuige het gedicht ‘Oosters’ en de ‘Perzische suite’.