Kunst en cultuur

Het thema ‘Omar Khayyám in de kunst’ is niet zozeer uitgebreid als wel divers. We vinden voorbeelden in de beeldende kunsten en de podiumkunsten, maar ook in de wereld van de typografie, grafiek en boekdrukkunst. Hieronder vallen enkele voorbeelden van fraai verzorgd gelegenheidsdrukwerk zoals nieuwjaarswensen en, niet te vergeten het werk van illustratoren in uitgaven van de Rubáiyát.
Soms is er sprake van mengvormen: prenten voorzien van een afbeelding met een kwatrijn als begeleidende tekst waarbij soms het beeld een tekst ondersteunt en andersom. Een ander aspect is dat grafisch werk enerzijds specifiek voor Rubáiyát-edities werd gemaakt, anderzijds werd er passend werk bij een uitgave gezocht of gevonden. Dat is onder meer het geval bij Willem Arondéus en Theo Forrer.

In het overzicht hierna wordt een opsomming gegeven van kunstenaars wier werk op een of andere manier verbonden is met de Rubáiyát.