Vertalingen

Blok

Rubáiyát van Omar Khayyám. Edward FitzGerald. Naar de laatste door FitzGerald geautoriseerde editie, waaraan toegevoegd de kwatrijnen die daarin niet zijn opgenomen. Vertaald en van aantekeningen voorzien door W. Blok. Met een inleiding door Johan van Schagen. Baarn, Ambo, 1997.
De 110 kwatrijnen werden in een beperkte oplage van vijf exemplaren opnieuw gedrukt door Bert van Kempen, Moergestel, 1998.

Ambo, 1997

Van Kempen, 1998

 

 

 

 

 

 

 

Bremer

Zeven kwatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht, Oktober 1991. In: Jaarboek 1. Woubrugge, Avalon Pers, 1992.

In een verlaten huis vieren wij feest. Vijfenveertig kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald uit het Engels door Geert Bremer. Bedum, Exponent, 1994.

Acht kwatrijnen van Omar Khayyam volgens Edward FitzGerald 1859, door Geert Bremer in het Nederlands overgebracht, mei 1994. In: Jaarboek 2. Woubrugge, Avalon Pers, 1995.

Bedum, 1994

De Bruijn

De ware zin heeft niemand nog verstaan. Kwatrijnen van Omar Khayyâm en andere Perzische dichters. In het Perzisch met een Nederlandse vertaling, toelichting en een nawoord door J.T.P. de Bruijn. Amsterdam, Bulaaq, 2009.

Omar Chajjaam (ca. 1048-1123). In: Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie. Ingeleid, uitgekozen, uit het Perzisch vertaald en geannoteerd door J.T.P. de Bruijn. Amsterdam, Bulaaq, 2002. Herdruk in 2008.

Bulaaq, 2002

Bulaaq, 2009

 

 

 

 

 

 

Burger

Omar Khayyam. Rubaiyat. Bewerkt door Gerard Burger. Deventer, Tarcisius, 2009.
41 p., 20 cm. 2e druk 2013. 45 p.

Tarcisius, 2009

Tarcisius, 2013

 

 

 

 

 

Jorritsma

Omar Khayyam. Rubáiyát. [Met tekeningen van Edwin Engels]. [S.l., s.n.], 1954. Printed by Amsterdamse Grafische School.

Omar Khayyam. Vertaling van kwatrijnen met een inleiding. In: De Gelderse Bloem (2). Zutphen, De Walburg Pers, 1973.

Uit: Omar Khayyam (naar de Engelse versie van Edward Fitzgerald). In: Avond. [S.l., s.n.], 1975.

Omar Khayyam. 75 kwatrijnen in het Nederlands vertaald door Dirk Jorritsma naar de beroemde Engelse vertaling van Edward FitzGerald. Voorzien van de oorspronkelijke Perzische tekst en van de FitzGerald-vertaling. Oosterbeek, Stichting Ravenberg Pers, 1983.

Omar Khayyam. 75 kwatrijnen in het Nederlands vertaald en ingeleid door Dirk Jorritsma naar de beroemde Engelse vertaling van Edward FitzGerald. Met illustraties van Hans Gorter. Voorzien van de oorspronkelijke Perzische tekst en van de Fitzgerald-vertaling. Tweede druk. Oosterbeek, Ravenberg Pers, 1989.

Amsterdam, 1954

Zonder uitgever, 1975

Ravenberg pers, 1983

Ravenberg pers, 1989

 

 

 

 

 

 

Meursing

Elf kwatrijnen van Edward FitzGerald, geïnspireerd door de Rubaiyat van Omar Chayyam. Herdicht door Dirk Meursing. Alsemberg, [s.n.], 1999.

Vijfentwintig kwatrijnen van Vincent-Mansour Monteil, naar de Rubaiyat van Omar Chayyam. Herdicht door Dirk Meursing. Alsemberg, [s.n.], 1999.

Vijftig kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Khayyám. Herdicht door Dirk Meursing. Alsemberg, [s.n.], 2001.

Vijftig kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Khayyám. Herdicht door Dirk Meursing. Tweede uitgave. Alsemberg, [s.n.], 2001.

Een keuze uit de ruba’iyat toegeschreven aan Omar Khayyam. Alsemberg, [s.n.], 2005 (Herziene uitgave 2005).

Zestien ruba’iyat in de vertaling van Dirk Meursing. In: Jaarboek 4. Woubrugge, Avalon Pers, 2006.

Vijftien kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Chajjaam. Vertaald door Dirk Meursing. In: Jaarboek 5. Woubrugge, Avalon Pers, 2009.

Zonder uitgever, 2014

 

 

 

 

Van Schagen

Uit de Rubaiyát van Omar Khayyam. In: “Ad interim”, dec. 1946, no. 12, p. 560-561
Omar Khayyám. Rubaiyat. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Johan van Schagen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1946.

Omar Khayyam. Vertaald door Johan van Schagen. Litho’s van Theo Forrer. Laren, Saturnus, 1954.

Omar Khayyam. Rubaiyat/Kwatrijnen. Omar Khayyam. Rubaiyat/Quatrains. Vertaald door Johan van Schagen. Soest, Kairos, 1995.

Amsterdam, 1946

Soest, 1995

Litho Theo Forrer, 1954