Avalon Pers

Behalve de Jaarboeken verzorgt de Avalon Pers regelmatig kleiner drukwerk, onder andere voor speciale gelegenheden zoals de opening van een tentoonstelling.

Omar Khayyam. The Moving Finger. FitzGerald’s beroemde kwatrijn in diverse talen.
Gedrukt ter gelegenheid van de Omar Khayyam bijeenkomst op 27 mei 2017 in Leiden.
De teksten zijn gezet uit de Ehrhardt en door de Avalon Pers gedrukt in een oplage van 150 exemplaren.
[Woubrugge, 2017]. 9 p., 14,5 x 15,5 cm.

the Heart’s Desire
Printed for the members of the Omar Khayyám Club and their ladies in June 2016.
Set in Lutetia and printed on Zerkall in 75 copies by the Avalon Press, Woubrugge.
[Woubrugge, 2016]. 8 p., 12,5 x 7 cm.

Hans Warren. Kwatrijnen van Omar Khayyam. Uitgegeven en toegelicht door Marco Goud.
Twaalf kwatrijnen in de vertaling van Hans Warren, naar de Franse editie van Claude Anet en Mirza Muhammad (1920). Deze uitgave werd gezet uit de Garamond 25 en gedrukt in een oplage van 25 exemplaren. De tekst verscheen ook in het ‘Liber amicorum Jos Biegstraaten’.
[Woubrugge, 2012]. 5 p., 26,5 x 16 cm.

 

Dronken rozen
Drie Perzische kwatrijnen van Omar Khayyam en hun vertaling.
Dit boekje wordt aangeboden wegens de doop van Gilles Hauman op 9 oktober 2011. De eerste exemplaren zijn voor het Nederlands Omar Khayyam Genootschap. De tekst is gezet uit de smalle Bembo en gedrukt door de Avalon Pers. Nederlandse en Perzische tekst.
[Woubrugge, 2011] 2 p., 16 x 11 cm.

Drie kwatrijnen
“Dit boekje werd aangeboden wegens de doop van Manon Hauman op 25 april 2010. De tekst is gezet uit de Romanée en gedrukt door de Avalon Pers”. Tekst in het Nederlands, Engels en Perzisch.
[Woubrugge, 2010] 3 p., 13 x 9 cm.

 

7 translations
“The seven translations of a quatrain by Omar Khayyam were printed on the occasion of the conference The Legacy of Omar Khayyam on 6 and 7 July 2009 in Leiden. The quatrains are set in Emergo and printed on Zerkall by the Avalon Press, Woubrugge.” Engelse, Nederlandse, Franse, Duitse, Italiaanse, Deense en Spaanse versie van “Awake! For morning …”
[Woubrugge, 2009] 4 p., 12,5 x 11,5 cm.

A keepsake for the Omar Khayyám Club
“Printed for the members of the Omar Khayyám Club in March 2009 as a present from Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Set in Meidoorn and Van Dijck and printed on Zerkall by the Avalon Press in 99 copies.” Parodie en gelegenheidsvariant op “Here with a Loaf of Bread …”
[Woubrugge, 2009] 3 p., 8 x 11,5 cm.

Drie kwatrijnen van Edward FitzGerald met vertalingen in het Nederlands
“Bij de opening van de tentoonstelling Omar Khayyám. Een boek in de woestijn. 150 jaar in Engelse vertaling in het Museum Meermanno op 30 januari 2009 werd dit drukje door het Nederlands Omar Khayyám Genootschap aangeboden aan de aanwezigen. De tekst is gezet uit de Van Dijck en gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge.” Vertalingen van Slauerhoff, Jorritsma en Van Schagen van drie kwatrijnen van FitzGerald.
[Woubrugge, 2009] 2 p., 13 x 9 cm.

Omar Khayyam onder de loep
“Dit uitgaafje verscheen ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘Omar Khayyám in Deventer’ op 31 oktober 2009, in Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer. De tekst is gezet uit de Garamond en in 100 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge.” Vier ‘proefvertalingen’ van Han G. Hoekstra.
[Woubrugge, 2009] 2 p., 20 x 14 cm.

To George Crabbe. A keepsake for the Omar Khayyám Club
“Printed for the members of the Omar Khayyám Club in March 2005 as a present from Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Set in Van Dijck and printed on Simili Japon at the Avalon Pers in 99 copies.” FitzGerald’s letter to Crabbe (August 4, 1863)
[Woubrugge, 2005] 4 p., 13 x 16 cm.

… a Hearts’s Desire
“De teksten zijn gezet uit de Arrighi en de Centaur en ter gelegenheid van de opening van de Omar Khayyám tentoonstelling in de UB Leiden op 15 november 2001 gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge.”
7 vertalingen van ‘Ah Love! could thou and I …”
[Woubrugge, 2001] 8 p., 9 x 9,5 cm.

Een kwatrijn van Omar Khayyam in de vertalingen van P.C. Boutens en Henry Wildermuth
“Bij gelegenheid van de bijeenkomst van het Nederlands Omar Khayyam Genootschap ten huize van Jan Keyser te Woubrugge op vrijdag 16 oktober 1998 wordt bovenstaand kwatrijn van Omar Khayyam, in de vertaling van P.C. Boutens voor de eerste maal openbaar gemaakt in Groot Nederland, XI, dl. 2, nr. 1, juli 1913, p. 5, herdrukt, samen met de daarvan door Henry Wildermuth gemaakte vertaling in het Engels, voor de eerste maal openbaar gemaakt in Maatstaf, XLII, nr. 1, januari 1994, p. 10, als voorpublicatie uit Henry Wildermuth, Zes Engelse vertalingen van kwatrijnen van Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens, opgenomen in het bij de Avalon Pers te Woubrugge te verschijnen Jaarboek III van het Nederlands Omar Khayyam Genootschap. De tekst werd gezet uit de Ehrhardt en in 25 exemplaren gedrukt op Ossekop door de Avalon Pers in oktober 1998.”
[Woubrugge, 1998] 2 p., 26,5 x 16 cm.

Een geschenkje van het Omar Khayyám Genootschap
“Deze uitgave wordt door het Omar Khayyám Genootschap aangeboden aan de aanwezigen bij de opening van de tentoonstelling ‘Een Pers in druk’ op 22 maart 1997 in het Museum van het Boek te Den Haag. De tekst is gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall door de Avalon Pers te Woubrugge.” Twee kwatrijnen van FitzGerald en vertalingen van Jorritsma, Van Schagen, Bremer en Blok.
[Woubrugge, 1997] 3 p., 13,5 x 14 cm.

Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald door P.C. Boutens met illustraties van W. Arondéus
“Een schoone waanzin van de allerhoogste dichterlijke soort werd uitgegeven door de Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. De illustraties zijn gedrukt door Offsetdrukkerij Jan de Jong te Amsterdam. De tekst werd gezet uit de Bembo en op Simili Japon gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge. Het bindwerk werd verzorgd door Binderij Van Waarden te Zaandam. De oplage bedraagt 200 exemplaren en kwam gereed in februari 1995. Dit is nummer …”
[Woubrugge, 1995] ongep., 32 x 24 cm.

Roosje, Madelief, Kitty & Jan Keyser wensen U een heel gelukkig 1995
“Gebruikte lettertypes: FitzGerald – Romanée, Bremer – Van Dijck, Jorritsma – Lutetia, Metsier – Centaur, Van Raalte – De Roos, Van Schagen – Fournier, wens – Cancelleresca Bastarda, dit overzicht – Bembo.” Vertalingen van “Ah, fill the Cup …” door Bremer, Jorritsma, Metsier, Van Raalte en Van Schagen.
[Woubrugge, 1994] 6 p., 10 x 12,5 cm.