Den Haag – 1997

Tentoonstelling in Museum Meermanno – 1997

De eerste tentoonstelling waar het Genootschap bij betrokken was, vond plaats in 1997, in het Museum van het Boek/Museum Meermanno te Den Haag. Onder de titel ‘Een Pers in druk’ was van 22 maart 1997 tot en met 15 juni een kleine  tentoonstelling ingericht in het Koetshuis van het Museum, over Omar Khayyám en diens invloed op de Nederlandse literatuur- en boekgeschiedenis.

Ter gelegenheid daarvan was het maartnummer van De Boekenwereld geheel gewijd aan Omar Khayyám, met daarin een artikel van Jos Biegstraaten en een bibliografie van Nederlandse vertalingen, samengesteld door Jos Coumans. Ook werd een nieuwe vertaling gepresenteerd van de gedichten van Omar Khayyám van de hand van W. Blok,  met een inleiding door Johan van Schagen, uitgegeven door Uitgeverij Ambo in Baarn.