Leiden – 2001

Tentoonstelling Universiteitsbibliotheek Leiden – 2001

Een meer uitgebreide tentoonstelling had plaats in Leiden, van 15 november tot en met 30 december 2001: ‘Omar Khayyâm. Geleerde en dichter uit Perzië in de overlevering en de verbeelding’. Dat was ook de titel van de catalogus bij de tentoonstelling die in samenwerking met de Bibliotheek van de Unversiteit Leiden tot stand kwam.

De tentoonstelling vertelt het wonderbaarlijke verhaal van de ontdekking van het onooglijke boekje dat Edward FitzGerald in 1859 anoniem en voor eigen rekening uitgaf, en van de opwinding die het teweegbracht in Engeland en Verenigde Staten, en vervolgens in de gehele wereld, neemt een prominente plaats in op deze tentoonstelling. Getoond wordt hoe illustratoren, boekbinders en andere grafische ontwerpers op zijn poëzie hebben gereageerd, internationaal en in Nederland, maar, ook in het hedendaagse Iran. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vele vormen waaronder Omar Khayyám in de wereld aanwezig is: als uitgangspunt voor parodieën, als illustratie van gebruiksdrukwerk, zoals exlibri en kalenders, en als thema voor romans, films en muziek. De enorme belangstelling voor de geleerde Perzische dichters leidde ook tot de oprichting van genootschappen, die al aan het einde van de negentiende eeuw tot bloei kwamen in Engeland en de Verenigde Staten, en pas aan het einde van de twintigste eeuw ook bij ons.