Den Haag – 2009

Een boek in de WOESTIJN

Tentoonstelling in Museum Meermanno, van 31 januari tot en met 5 april 2009, ter gelegenheid van Edward FitzGeralds tweehonderdste geboortedag, en het feit dat het honderdvijftig jaar geleden was dat de eerste versie van zijn vertaling van de Rubáiyát van Omar Khayyám verscheen.

In de expositie stonden twee thema’s centraal, die beide onderdeel zijn van de boekgeschiedenis: bijzondere typografische uitgaven en fraaie, geïllustreerde edities. Op deze manier konden ontwikkelingen in de boekdrukkunst worden getoond. Verder stond voor elk thema één bijzondere uitgave centraal: een exemplaar van de zeldzame eerste druk uit 1859 en een gekalligrafeerde tekst van William Morris op perkament met illustraties van Edward Burne-Jones. Deze topstukken werden door Museum Meermanno in bruikleen verkregen van de British Library in Londen.

Bij de expositie, in samenwerking met Museum Meermanno, werd een catalogus samengesteld met afbeeldingen in kleur van de tentoongestelde exemplaren: A Book in the Wilderness. FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám. 150 years in print and image, door Jos Biegstraaten en Jos Coumans. Uitgave van Rozenberg, Amsterdam, 2009.