Bilthoven – 2015

Soefi-meesters van de Liefde

Asghar Seyed-Gohrab en Rokus de Groot hielden een lezing op een symposium georganiseerd door de Stichting Rozenkruis, op 13 juni 2015. De lezing van Seyed-Gohrab was getiteld: Rumi en Hafez, liefde en de ziel. De Geliefde in het Perzische mystieke denken, en de lezing van De Groot: Verlangen naar de Beminde verklankt in muziek.

Het thema was: ‘Rumi en Hafez: Perzische bevrijdingslyriek voor het hart’, maar ook Omar Khayyám kwam aan bod. Er was zelfs een kleine expositie gewijd aan diverse vertalingen en uitgaven van zijn verzen, met name ook die werken waar een mystieke interpretatie in de kwatrijnen gezien moet worden.

Klik hier voor informatie over het programma of bekijk een korte video-impressie van de expositie.