Het Genootschap

Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap werd op 17 februari 1990 opgericht door enkele liefhebbers van Omar Khayyám. Tweemaal per jaar houdt het Genootschap een bijeenkomst voor zijn leden, waarbij soms ook andere deskundigen of geïnteresseerden worden uitgenodigd. Het Genootschap onderhoudt contacten met individuele personen en met andere genootschappen, in binnen- en buitenland. Het stimuleert en organiseert activiteiten die de figuur van Omar Khayyám en diens werk onder de aandacht brengen, zowel op literair gebied als op het terrein van beeldende kunst, muziek, typografie.