Engeland

De Omar Khayyám Club of London werd op 13 oktober 1892 in London opgericht door Frederic Hudson, Clement Shorter en George Whale. Justin Huntley McCarthy, indertijd bekend vanwege zijn eigen vertaling van de Rubáiyát, was de eerste voorzitter. Tegenwoordig rouleert het voorzitterschap elk jaar. De Club is uitsluitend bedoeld voor heren, al vraagt men zich soms voorzichtig af of het niet tijd wordt om de statuten, voor zover die er zijn, op dit punt aan te passen. Ook het aantal leden is aan een maximum gebonden: niet meer dan 59. Twee maal per jaar vindt er een club diner plaats, waarbij een van de leden of genodigden een rede houdt, de ‘Fitz’ genaamd.

In de loop der jaren waren zijn een aantal beroemde schrijvers en kunstenaars lid geweest van de Club, zoals Arthur Conan Doyle, A.A. Milne en William Holman Hunt. In een artikel in het tijdschrift The Booklover (vol. 6, nr. 6, 1904), schreef Shorter dat iedereen die in de Engelse literatuur iets te betekenen had, lid was van de Club.

De Club gaf twee jaarboeken uit, met voornamelijk gedichten gewijd aan Omar Khayyám of Edward FitzGerald, homages, elegieën en lijsten van leden en genodigden. De boeken waren geïllustreerd met de afbeeldingen die werden gebruikt voor de uitnodigingen voor de Club diners.

Naast deze jaarboeken werden in opdracht van de Club twee bijzondere edities van de Rubáiyát uitgegeven voor de leden. De eerste was een uitgave van Macmillan in 1898, versierd door W.B. MacDougall; de tweede werd gedrukt door de beroemde Essex House Press in 1905.

De Omar Khayyam Club of London bestaat nog steeds. De leden komen twee maal per jaar bij elkaar voor een clubdiner dat volgens min of meer vaste regels verloopt. Een van de leden leest een gedicht voor, de kunstenaar legt uit waarom de uitnodiging eruit ziet zoals die eruit ziet, en de voorzitter houdt een korte openingstoespraak, en tenslotte worden de gasten voorgesteld en ‘beledigd’.

Sinds kort heeft de Club een eigen website: www.omar-khayyam-club.com

The Book of the Omar Khayyám Club 1892-1910. London, Printed for the members for private circulation, 1901. Gedrukt in een oplage van 181 exemplaren.

The Second Book of the Omar Khayyám Club 1910-1929. London, Printed for the members for private circulation, 1931. Gedrukt in een oplage van 125 exemplaren.