Een middag met Omar Khayyám


In samenwerking met het Nederlands Omar Khayyám Genootschap organiseert de afdeling Perzisch van de Universiteit Leiden een middag met en over Omar Khayyám.
Op het programma staan de volgende onderdelen:

  • Some little talk awhile … Rijkdom zit in kleine dingen Lezing door Leonore Biegstraaten
  • “Uit het land van oorsprong”. Oude en nieuwe edities van de rubáiyát uit Iran Bijdrage door Jos Coumans
  • Was Khayyām een Ariër? Moderne receptie van een Perzische filosoof Lezing door Asghar Seyed-Gohrab
  • Presentatie Jaarboek (2018) van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap door Jan Keyser

De bijeenkomst vindt plaats op 3 november 2018, aanvang 13.00 uur.
Plaats: Lipsius gebouw kamer 147, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Iedereen met belangstelling voor Omar Khayyám is welkom.