Dirk Meursing 1930-2020

Op 3 april 2020 overleed Dirk Meursing (Dordrecht,  14 april 1930), geveld door Corona zoals blijkt uit het familiebericht in de NRC van 4 april.

Dirk Meursing werd lid van het Omar Khayyám Genootschap in 1999 en was sinds die tijd een trouw bezoeker van de bijeenkomsten die tot voor kort tweemaal per jaar plaats vonden. Vaak had Dirk ook een bijdrage in de vorm van een verhandeling over een van zijn interessegebieden: de vertalingen van de rubáiyát en de bronnen die daarvoor als basis dienden. Dat hij de vertaling van FitzGerald onbetrouwbaar vond was een reden om zelf te gaan vertalen, met name vanuit Franse bronnen die zelf weer uitgingen van originele Perzische teksten, zoals de versies van Monteil, Furughi&Ghani, Hedayat en anderen.

Het startpunt was een klein bundeltje met elf kwatrijnen vertaald (toen nog) naar FitzGerald’s versie, in 1999 in eigen beheer geproduceerd en verspreid onder vrienden en kennissen. In dat jaar ook produceerde Meursing een tweede reeks vertalingen in een selectie van vijfentwintig kwatrijnen uit Vincent-Mansour Monteil’s uitgave uit 1998.
Een reeks van vijftig kwatrijnen, eveneens gebaseerd op de vertaling van Monteil, verscheen in 2001, gevolgd door een tweede uitgave met kleine aanvullingen in de voetnoten.

In 2005 volgde een bundeltje met 194 kwatrijnen, gebruik makend van het werk van Frughi & Ghani, Hedayat, Dashti en anderen en de vertalingen van onder meer Kasra, Elwell-Sutton, Heron-Allen en anderen. In dit bundeltje waren de teksten voorzien van referenties naar corresponderende verzen.

Jarenlang was Meursing intensief met zijn Omar bezig en raakte hij ook meer en meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de cultuur van het midden-oosten en in de grote Perzische dichters. Net als Omar was Meursing wars van dogmatiek, wat zich onder meer uitte in een wat vrijmoedige weergave van het origineel. Zo luidde de beginregel van Meursings versie van het beroemde ‘boek met verzen’-kwatrijn als volgt:

Een brood, een schapenbout, en een bos prei,*”

De asterisk verwees daarbij naar een nog frivolere voetnoot: “anachronistische variant: een zak frieten”.

Al deze titels waren producties in eigen beheer, geprint in een beperkte oplage van circa dertig exemplaren, waarvan sommige genummerd terwijl de latere boekwerkjes waren bijeengebonden met kleurige linten.

Meursing was uiteraard niet de enige die moeite had met FitzGeralds vertaling maar het bijzondere was dat hij in zijn latere vertalingen verwees naar corresponderende kwatrijnen in de meer authentieke bronnen. Hij was geïnteresseerd in het onderzoek hiernaar dat in zijn ogen kon bijdragen aan meer begrip en waardering van en voor de aan Khayyám toegeschreven rubáiyát.

Muziek was Dirks andere liefde; hij was zelf fluitist, en meer dan eens getuigde hij daarvan tijdens de bijeenkomsten over de ‘oorsprongsmuziek’ van het ‘lied van de rietfluit’ van Rumi.

In Jaarboek 7 (2015) beschreef Dirk hoe zijn kennismaking met het Genootschap tot stand kwam en wat dit voor hem betekende. Zijn eigen bijdragen aan de bijeenkomsten leidden regelmatig tot discussies, maar daar was het hem in het bijzonder ook om te doen. Dirk zag altijd uit naar deze bijeenkomsten en dat straalde hij ook uit met zijn vriendelijk, open en onbevangen karakter. Met het heengaan van Dirk Meursing verliest het Genootschap een hartelijk en innemend mens.

Publicaties en werk van Dirk Meursing

  • Elf kwatrijnen van Edward FitzGerald, geïnspireerd door de Rubaiyat van Omar Chayyam. Herdicht door Dirk Meursing. Alsemberg, [s.n.], 1999.
  • Vijfentwintig kwatrijnen van Vincent-Mansour Monteil, naar de Rubaiyat van Omar Chayyam. Herdicht door Dirk Meursing. Alsemberg, [s.n.], 1999.
  • Vijftig kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Khayyám. Herdicht door Dirk Meursing. Alsemberg, [s.n.], 2001.
  • Vijftig kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Khayyám. Herdicht door Dirk Meursing. Tweede uitgave. Alsemberg, [s.n.], 2001.
  • Een keuze uit de ruba’iyat toegeschreven aan Omar Khayyam. Alsemberg, [s.n.], 2005 (Herziene uitgave 2005, een derde druk verscheen in 2014)
  • Zestien ruba’iyat in de vertaling van Dirk Meursing. In: Jaarboek 4. Woubrugge, Avalon Pers, 2006.
  • Vijftien kwatrijnen, toegeschreven aan Omar Chajjaam. Vertaald door Dirk Meursing. In: Jaarboek 5. Woubrugge, Avalon Pers, 2009.
  • Het Omar Genootschap. In: Jaarboek 7 (2015)