L. Metsier – 1979

Lucas Metsier was de schrijversnaam van Albert Hijmans van den Bergh (1929-1979), bij leven psychotherapeut en later directeur van een jeugdbeschermingsinstelling. Naast zijn Khayyám-vertaling publiceerde Metsier een gedichtenbundel ‘Zeven soorten water’, kort voor zijn dood in 1979. Eerder was er werk van hem verschenen in literaire tijdschriften als “Podium” en “Minerva”, rond 1956.

Metsiers vertaling is opmerkelijk omdat het de eerste was waarin elk kwatrijn een eigen titel heeft, maar meer dan dat omdat het een vrije, bijna experimentele vertaling was waarin de invloed van de “Vijftigers” nog tastbaar lijkt. De uitgave zelf was al evenzeer opmerkelijk: twee aparte boekblokken, samengebonden in één omslag.

Bibliografie

Omar Khayyam. Robaiyat. Utrecht, Livret, 1979 (Also: Amstelveen, Luyten, 1981)
32, [29] p.; 21 cm. ISBN 9070277026.
Bevat 75 kwatrijnen. Twee boekblokken in een band met blauw papieren omslag, met titel- en auteursvermelding op rug en voorzijde.
1e boekblok: ‘Motto’ (p. 3); ‘Transcriptie’ (p. 4); ‘Voorwoord. Mas’ud Mazgani’ (p. 5); ‘Inleiding’ (p. 7); ‘Europa ontdekt een dichter’ (p. 13); ‘Omar Khayyam’ (p. 17); ‘Meer inzicht, dus meer verwarring’ (p. 25); ‘Literatuur’ (p. 30).
2e boekblok: ‘Robaiyat’ (p. 2); ‘Drie eerbewijzen aan de robais of kwatrijnen van Omar Khayyam, driemaal mens: wiskundige, astronoom en dichter’ (p, 28).
“Colofon. “Omar Khayyam, Robaiyat” van Lucas Metsier werd in 1979 in opdracht van uitgeverij Livret door Drukkerij Hooiberg te Epe gezet uit de Sabon. Het drukwerk werd verzorgd door Studio Pascal, het bindwerk door binderij Kok, beide te Utrecht. Typografie en omslagontwerp zijn van Bart de Groot. Van deze bundel zijn 100 exemplaren genummerd. Dit is nummer …”

Citaat

[1] vroege ochtend in Neeshapur

Vluchtend … wég sterren en het luw gefluister
de steen van Ochtendprins verjoeg het duister.
en kijk! de jager uit het Oosten ving
de sultan-toren in een lasso luister.