J. van Schagen – 1946

Johan van Schagen (1920-2005) was een van de oprichters van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Van Schagen heeft zich een heel leven lang met Khayyám bezig gehouden en ontwikkelde zich tot een Omar deskundige. Hij publiceerde artikelen in diverse tijdschriften en schreef inleidingen bij enkele Nederlandse uitgaven van de Rubáiyát. Zijn eigen vertalingen verschenen voor het eerst in 1946 in het tijdschrift “Ad Interim”, en daarna in uitgaven in 1947, 1954 en 1995.

Bibliografie

Uit de Rubaiyát van Omar Khayyam. In: “Ad interim”, dec. 1946, no. 12, p. 560-561 (Volledige tekst op DBNL)
Omar Khayyám. Rubaiyat. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Johan van Schagen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1946
Omar Khayyam. Vertaald door Johan van Schagen. Litho’s van Theo Forrer. Laren, Saturnus, 1954
Omar Khayyam. Rubaiyat/Kwatrijnen. Omar Khayyam. Rubaiyat/Quatrains. Vertaald door Johan van Schagen. Soest, Kairos, 1995

Citaat

Ontwaak! De zon heeft met haar felle schicht
In ’t sterrenrijk der nacht paniek gesticht.
En ziet, de jager uit het oosten heeft
De stad gevangen in een strik van licht.