J.T.P. de Bruijn – 2009

J.T.P. de Bruijn, emeritus hoogleraar Nieuw-Perzische taal aan de Universiteit van Leiden, publiceerde een aantal bundels klassieke Perzische poëzie, zoals ‘Een karavaan uit Perzië’ (2002), en ‘De Rozentuin’ van Saadi (1997, 2e dr. 2005).
‘Een Karavaan uit Perzië’ bevat twaalf kwatrijnen van Omar Khayyám. In 2009 verscheen van De Bruijns hand een verzameling kwatrijnen in het Nederlands vertaald uit andere bronnen dan die van FitzGerald. De uitgave getiteld ‘De ware zin heeft niemand nog verstaan’ bevat 68 kwatrijen van Khayyám en 32 van andere Perzische dichters, inclusief de Perzische teksten. In zijn nawoord zet De Bruijn uiteen wat in de Perzische middeleeuwen als typische Khayyám-poëzie werd beschouwd en hoe de discussie over deze vierregelige gedichten is verlopen.
De Bruijn publiceerde ook een aantal artikelen in de Jaarboeken van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap.

Bibliografie

De ware zin heeft niemand nog verstaan. Kwatrijnen van Omar Khayyâm en andere Perzische dichters. In het Perzisch met een Nederlandse vertaling, toelichting en een nawoord door J.T.P. de Bruijn. Amsterdam, Bulaaq, 2009. ISBN 9789054601128

Omar Chajjaam (ca. 1048-1123). In: Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie. Ingeleid, uitgekozen, uit het Perzisch vertaald en geannoteerd door J.T.P. de Bruijn. Amsterdam, Bulaaq, 2002. ISBN 9054600640. Herdruk in 2008. ISBN: 9789054601470

Citaat

De rondgang van ons komen en ons gaan
daar vind je geen begin, geen einde aan.
De ware zin heeft niemand nog verstaan:
vanwaar dit komen en waarheen dit gaan?