J.H. Leopold – 1911

Negenentwintig kwatrijnen, vertaald door J.H. Leopold (1865-1925) verschenen oorspronkelijk in “De Nieuwe Gids” van november 1911, onder de titel ‘Uit de Rubaijat’. Een tweede reeks, getiteld ‘Omar Khayam’, werd posthuum gepubliceerd in ‘Verzen: werken. Tweede bundel’. (Rotterdam, 1926). Het Omar kwatrijn in ‘Soefisch’ verscheen voor het eerst in een verzameling verzen getiteld ‘Oostersch’ (1924).

Bibliografie

Uit de Rubaijat. In: De Nieuwe Gids, 26 (1911), nov.
Uit de Rubaijat. In: Verzen. [Bezorgd door P.C. Boutens, met een inleiding en een bibliografie]. [S.l., s.n.], 1912
Uit de Rubaijat. In: Verzen. Rotterdam, Brusse, 1913 [=1914] Uit de Rubaijat. In: Verzen. [2e druk]. Rotterdam, Brusse, 1920
Soefisch. In: Oostersch. Verzen naar Perzische en Arabische dichters. [‘s-Gravenhage, Kunera Pers], 1922
Soefisch – Omar Khayam. In: Verzen. Tweede bundel. Rotterdam, Brusse, 1926
Uit de Rubaijat – Soefisch – Omar Khayam. In: Verzamelde verzen [met toelichting en aantekeningen; ed. P.N. van Eyck]. Rotterdam, Brusse, 1935
Soefisch. London, The Central School of Arts and Crafts, 1936
Uit de Rubaijat – Soefisch – Omar Khayam. In: Verzen. Fragmenten. Rotterdam-Amsterdam, Brusse-Van Oorschot, 1951
Omar Khayam. [Utrecht, Stichting De Roos], 1953
Uit de Rubaijat – Soefisch – Omar Khayam. Utrecht, De Renildis Handpers, 1967
De Rubáiyát van Omar Khayyám en andere kwatrijnen. Vertaald door J.J. Leopold; ingeleid door J.H. Hulsker. ‘s-Gravenhage, Thomas & Eras, 1979
Kwatrijnen van Omar Khayyam, voorafgegaan door een beschouwing over de Perzische dichter. Uitgegeven en voorzien van de door Leopold gebruikte bronnen door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1981
Uit de Rubaijat – Soefisch. In: Verzamelde verzen. Deel I: de tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1982
Uit de Rubaijat – Soefisch. In: Gedichten I: de tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Amsterdam [etc.], Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1983
Omar Khayam. In: Gedichten II: nagelaten poëzie. Historisch-kritische uitgave, verzorgd H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sötemann. Amsterdam [etc.], Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1985
Omar Khayam. In: Verzamelde verzen. Deel II: nagelaten poëzie. Amsterdam, Polak, 1988
Omar Khayam. In: Verzamelde verzen. Deel II: nagelaten poëzie. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1990
Omar Khayam. Acht kwatrijnen. In de vertaling [uit het Frans] van J.H. Leopold. Woubrugge, Lupus; Avalon Pers, 1990

Achtergrond

Leopold’s vertalingen van Omar Khayyám werden verzameld uitgegeven door Stichting de Roos in 1953. Deze uitgave bevat ook een essay door Leopold, ‘Omar Khayam’, dat eerder was verschenen in de “Nederlandsche Spectator” (1906). Voor zijn vertalingen in ‘Uit de Rubaijat’, gebruikte Leopold het werk van F. Rosen (1909) en van E.H. Whinfield (1909). De vertalingen in ‘Omar Khayam’ waren gebaseerd op het Frans van C. Anet en M. Muhammad (1920).

Leopolds Omar Khayyam vertalingen zijn in de loop der jaren steeds opnieuw uitgegeven in een uiteenlopende reeks van edities, variërend van kritische tekst-edities tot het meest exclusieve drukwerk dat de Nederlandse private press te bieden heeft. Een fraai overzicht vindt u op de website van de Koninklijke Bibliotheek: J.H. Leopold: geïllustreerde bibliografie

Citaat

Het eerste groeien aan den waterkant
hoewel herkent het zinnende verstand
dons van een cherublip daarin en waas
van kinderwangen in de jonge plant.