H. Warren – 2012

Hans Warren (1921-2001), schrijver en criticus, begon Omar Khayyáms kwatrijnen te vertalen in 1955, uitgaande van de Franse vertaling van C. Anet en M. Muhammad (Les 144 quatrains d’Omar Khayyám, Parijs, 1920). De oorspronkelijke bedoeling was alle 144 kwatrijnen te vertalen, het uiteindelijke resultaat bedroeg 100 kwatrijnen. Warren stuurde twaalf kwatrijnen naar het literaire tijdschrift Maatstaf, die echter geweigerd werden door uitgever Bert Bakker.
Vier kwatrijnen werden later gepubliceerd in ‘Zeeuws tijdschrift’, (vol. 14, 1964, p. 12). Vier kwatrijnen, waarvan de eerste drie correspondeerden met die in ‘Zeeuw tijdschrift’, werden geciteerd in Warren’s ‘Geheim dagboek 1954-1955’ (1985).
‘Kwatrijnen van Omar Khayyam’ bevat de eerste twaalf kwatrijnen naar de vertaling van Anet en Muhammad. De reeks is, met een toelichting, ook opgenomen in ‘Liber Amicorum voor Jos Biegstraaten’, (2012)

Kwatrijnen van Omar Khayyam. Hans Warren. Uitgegeven en toegelicht door Marco Goud. Woubrugge, Avalon Pers, [2012].
Gedrukt in een oplage van 25 exemplaren.

Citaat

Wet is voor mij het zonnige humeur, de wijn;
geloof: voor Woord en twijfel onverschillig zijn.
Ik vroeg mijn bruid de wereld welk geschenk zij wilde,
ze zei: je lustig hart, dat zal mijn bruidsschat zijn.