H.G.S. Snijder – 1989

H.G.S. Snijder (1900-1994), tijdens zijn leven werkzaam in de chemische industrie, publiceerde een aantal gedichtenbundels, voordat hij zijn vertaling van de Rubáiyát uitgaf, in beperkte oplage, in 1989. De uitgave, 120 kwatrijnen omvattend, was gebaseerd op de Franse versies van Franz Toussaint en M.M. Fouladvand.

Korrel stof in het heelal. Een keuze uit de Rubayat, herdicht door H.G.S. Snijder. Amsterdam, De Beuk, 1989.
35 p., 20 cm. ISBN: 9069751038.
‘Met toelichting’ (p.37).
Bevat 120 kwatrijnen, geïnspireerd door de vertalingen van F. Toussaint en M.M. Fouladvand.
Korrel stof in het heelal een keuze uit de Rubayat van Omar Khayyam, herdicht door H.G.S. Snijder, werd in het voorjaar van 1989 uitgegeven door De Beuk, Stichting voor literaire publicaties te Amsterdam.
De titel is ontleend aan kwatrijn nr. 26 van de vertaling van F. Toussaint (‘Le vaste monde: un grain de poussière dans l’espace’).
Geel papieren omslag, auteurs- en titelvermelding op voorzijde.

Citaat

Hij loopt niet ferm zijn weg, die waarheidsvrucht niet plukte.
Wanneer hij haar toch van de boom der kennis rukte,
dan weet hij dat vergane dagen en die komen
als d’eerste zijn toen het de schepping ook niet lukte.