F. Pijl – 1937

Frits Pijl (pseudoniem van J. Slikboer), was de eerste die Omar Khayyám rechtstreeks uit het Perzisch vertaalde. Een serie van negenentwintig kwatrijnen verscheen in “De Nieuwe Gids” (1937). Tien jaar later werd een uitgebreide reeks van 129 kwatrijnen gepubliceerd, voorzien van een inleiding door J.H. Kramers. Welke Perzische bronnen Pijl gebruikte voor zijn vertaling is niet bekend.

Bibliografie

Kwatrijnen van Omar Chayyâm. In: De Nieuwe Gids, 52 (1937), mei. (Volledige tekst op DBNL)
Kwatrijnen van Omar Chayyâm uit het Perzisch vertaald. Met een inleiding van J.H. Kramers. Baarn, De Boekerij, 1947.
Kwatrijnen van Omar Chayyâm. Amsterdam, De Dolle Hond, 2001.

Citaat

Der schepping doel en top zijn wij,
der schepping kern en knop zijn wij;
de wereld is een zegelring,
het monogram erop zijn wij.