E. Bon – 2011

Omar Khayyam. 119 kwatrijnen vertaald en berijmd door Ewoud Bon. Barneveld, Boekenbent, 2011.
21 cm., 127 p. ISBN 97890-8570-908-4

Achtergrond

Vertaling van 57 kwatrijnen uit de verschillende versies van FitzGerald, 23 kwatrijnen uit de versie van Peter Avery en John Heath-Stubbs, 14 kwatrijnen uit de Duitse versie van Cyrus Ataby, 8 kwatrijnen volgens Robert Graves en Omar Ali-Shah, een kwatrijn uit het Nederlands van Frits Pijl, 15 kwatrijnen uit het Frans van Franz Toussaint, en een uit het Frans van J.-B. Nicolas. De oorspronkelijke tekst staat naast de Nederlandse vertaling.

Het betreft hier geen letterlijke vertaling maar een poging een aantal van Khayyáms kwatrijnen met hun sfeer en strekking in modern Nederlands te berijmen volgens de traditionele maat- en rijmschema’s. De vertaler ontwijkt de discussie over de filosofische strekking van de kwatrijnen, en houdt het erop dat hun schepper “een ironisch-pessimistische levensgenieter was die er behagen in schiep gelovige mohammedanen te plagen”.

Citaat

De wijsheid die ik als student vernam
bleek later niet veel meer dan hol gezwam.
‘k Verliet de Universiteit nog dommer
dan toen ik door de poort naar binnen kwam.