Vertalingen

Nederlandse en Nederlandstalige uitgaven van de Rubáiyát. Het overzicht betreft vertalingen die officieel zijn gepubliceerd of in eigen beheer, dan wel door zogenaamde margedrukkers zijn uitgegeven.

Voor incidentele vertalingen, zie de sectie Losse kwatrijnen