Afrikaans

Vertalingen in het Afrikaans zijn beperkt in aantal, voor zover we weten zijn het er zeven. De meest recente vertaling is van Daniel Hugo, gepubliceerd in 2014. In enkele publicaties wordt een vertaling van Neser genoemd, maar tot dus ver zijn hierover geen details bekend. In het voorwoord van de Engelstalige vertaling van I.D. du Plessis wordt gerefereerd aan vertalingen uit het Perzisch door J. Perdu, en een vertaling van de Rubáiyát in het Afrikaans door F. van den Heever wordt vermeld in vol. 2 van The Cambridge history of the British Empire. 2. The growth of the new empire (Cambridge, 1968). Verdere gegevens zijn ook over deze vertalingen (nog) niet bekend, uiteraard is informatie hierover welkom.