De Rubáiyát

Voor een relatief klein land heeft Nederland een aanzienlijke bijdrage geleverd wat betreft het aantal vertalingen van Omar Khayyáms kwatrijnen. Een eerste volledig overzicht hiervan werd in 1997 samengesteld voor het maartnummer van de Boekenwereld.

Op deze pagina’s vindt u een actueel overzicht van (gepubliceerde) Nederlands(talig)e vertalingen. Daarnaast is er een lijst van uitgaven van de Rubáiyát die in Nederland zijn uitgegeven of gedrukt. Verder is er een selectie van vindplaatsen van losse kwatrijnen in kranten, tijdschriften, boeken en allerlei andere bronnen.