Een middag met Omar Khayyám


In samenwerking met het Nederlands Omar Khayyám Genootschap organiseert de afdeling Perzisch van de Universiteit Leiden een middag met en over Omar Khayyám.
Op het programma staan de volgende onderdelen:

  • Some little talk awhile … Rijkdom zit in kleine dingen Lezing door Leonore Biegstraaten
  • “Uit het land van oorsprong”. Oude en nieuwe edities van de rubáiyát uit Iran Bijdrage door Jos Coumans
  • Was Khayyām een Ariër? Moderne receptie van een Perzische filosoof Lezing door Asghar Seyed-Gohrab
  • Presentatie Jaarboek (2018) van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap door Jan Keyser

De bijeenkomst vindt plaats op 3 november 2018, aanvang 13.00 uur.
Plaats: Lipsius gebouw kamer 147, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Iedereen met belangstelling voor Omar Khayyám is welkom.

Omar Khayyám Research Day

Poster Leiden mei 2017

In samenwerking met de Universiteit Leiden houdt het Nederlands Omar Khayyám Genootschap op 27 mei 2017 een studiemiddag over Omar Khayyám. Op het programma staan een aantal lezingen en presentaties. Ook wordt er een kleine tentoonstelling gehouden.

PROGRAMMA

13.00 Welkom

13.15 Bill Martin & Sandra Mason
The Rubaiyat of Omar Khayyam in the West
How Edward FitzGerald & Edward Cowell made it popular

14.00 Nasrollah Pourjavady
Omar Khayyam’s Idea of Being in His Quatrains

14.45 Pauze

15.15 Asghar Seyed-Gohrab
Transgressing the Law: Khayyam and his Antinomian Views

15.45 Jos Coumans
Comparative tables of the Calcutta & Bodleian quatrains

16.15 Rokus de Groot
Musical approaches to Omar Khayyâm’s Rubâiyât in the Netherlands

17.00 Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats aan de Universiteit Leiden, in het Lipsius Gebouw, zaal 19, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Asghar Seyed-Gohrab, a.a.seyed-gohrab@hum.leidenuniv.nl