Home

Omar Khayyám is in Nederland bepaald geen onbekende. Zijn bekendheid, ook in Nederland, dankt hij aan de Engelse vertaling van zijn Rubaiyat, door Edward FitzGerald, voor het eerst gepubliceerd in 1859.

Ook in Nederland hebben onderzoekers, dichters, geleerden en liefhebbers zich met Khayyám bezig gehouden. Nog steeds verschijnen er nieuwe publicaties en nieuwe vertalingen van zijn werk. Via het internet komen allerlei oudere bronnen en documenten beschikbaar, en via het internet zijn talrijke recente bronnen toegankelijk geworden. Het lijkt er op dat de belangstelling voor Khayyám toeneemt.

Het Omar Khayyám Genootschap, opgericht in 1990, streeft er naar deze activiteiten te inventariseren en te bevorderen. Op deze site is een overzicht te vinden van de resultaten van deze activiteiten: vertalingen van zijn verzen, publicaties over Khayyám en zijn werk, Khayyám als inspiratie voor allerlei kunstuitingen, activiteiten rond zijn persoon en werk. Het accent ligt op het Nederlandse taalgebied, maar aangezien er in het buitenland meer onderzoek is gedaan en er meer over Khayyám is geschreven, worden de belangrijkste buitenlandse publicaties ook vermeld.